RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Glavi XI. (čl. 112. - 114.) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi taksativno navodi formalno-pravne pretpostavke, odnosno uvjete koji zakonskom analogijom (analogia legis) pretpostavljaju prestanak radnog odnosa u školskim ustanovama. U članku ćemo skrenuti pozornost na iznimke, lex specialis, u odnosu na opće, pozitivno-pravne propise o radu (odredbe čl. 112. Zakona o radu) u skladu sa supsidijarnom analogijom specijalnih propisa koji imaju prošireni krug važenja.

1. Uvod
2. Prestanak ugovora o radu u školskim ustanovama u skladu s posebnim propisom - lex specialis
3. Razlozi za redovito otkazivanje ugovora o radu - pripravnik i osoba koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja bez stečenih pedagoških kompetencija
4. Poseban osvrt na prestanak ugovora o radu u slučaju prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga
5. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu (čl. 53 ZR-a i čl. 26. TKU-a)
6. Članak 114. ZOOOSŠ-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)