RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku prikazuje institut prethodnog obraćanja poslodavcu koji predstavlja procesnu pretpostavka za pravodobnost tužbe, s posebnim osvrtom na način primjene odredbe čl. 133. Zakona o radu te kakva su stajališta zauzeta u sudskoj praksi u odnosu na neke od spornih situacija vezanih uz prethodno obraćanje poslodavcu.

1. Uvod
2. Prethodno obraćanje poslodavcu kao procesna pretpostavka za dopuštenost tužbe
3. Uputa poslodavca za podnošenje zahtjeva za zaštitom prava
4. Početak tijeka roka za podnošenje tužbe nakon isteka roka poslodavcu da odluči o zahtjevu za zaštitom prava
5. Kada radnik ne mora podnositi zahtjev za zaštitom prava
6. Povrat u prijašnje stanje
7. Parnična nesposobnost i njezin utjecaj na pravodobnost tužbe
8. Sadržaj tužbenog zahtjeva kod osporavanja otkaza ugovora o radu
9. Kada se za dopuštenost tužbe u radnom sporu ne traži da se podnosi zahtjev za zaštitom prava iako nije riječ o naknadi štete, isplati odnosno uznemiravanju i diskriminaciji
10. Utjecaj odredbe čl. 133. ZR-a na dopuštenost tužbe kojom se traži vraćanje na posao
11. Pravo na vraćanje na posao nakon utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu i prekluzija
12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)