RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor na transparentan način razmatra bitne odredbe aktualnoga podzakonskog akta - Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, zatim visinu paušalnog poreza i način plaćanja paušalnog poreza.

1. Uvod
2. Pravna osnova oporezivanja
3. Djelatnost ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu
4. Porezni obveznik
5. Izračun i visina godišnjega paušalnog poreza na dohodak
6. Okolnosti koje utječu na promjenu poreznog rješenja
7. Obveza vođenja poslovnih knjiga i evidencija
8. Obveza prijave u registar poreznih obveznika
9. Razvrstavanje turističkih mjesta u razrede 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)