RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku, transparentno i na zanimljiv način, autorica razmatra sadržajni aspekt i značenje usklađenja sektora javnih službi s pravnim institutom usluga od općega gospodarskog interesa u europskom pravu.

1. Uvod
2. Službe ili usluge od općega gospodarskog interesa
3. Evolucija koncepcije usluga od općega gospodarskog interesa u pravu EU-a
4. Koncepcija usluga od općega gospodarskog interesa u EU-u
5. Koncepcija prioritetnih razloga vezanih uz javni interes
6. Klasifikacija usluga od općega gospodarskog interesa
7. Osnovna načela i koncepcija univerzalne usluge
8. Koncepcija usluga od općega gospodarskog interesa kao zajednička vrijednost u EU-u
9. Implementacija pojma usluge od općega gospodarskog interesa u hrvatsko zakonodavstvo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)