RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
 • Članak:Vijesti iz Europske unije
 • Stranica:155.
 • Autor/i:A. MILER
  Ivan MARIČIĆ
  Mr. sc. Baldo HRELJAC

Sažetak:

  Skupe tarife europskih banaka
 • Strelovit porast Interneta
 • Smjernica o elektroničkoj trgovini
 • Švicarska sve bliža Europskoj uniji
 • Forum Eurofi
 • Inflacija u Eurolandu uglavnom stabilna
 • Transazijska željeznica
 • Euroazijska carinska unija
 • Rezultati drugog istraživanja stavova javnosti spram EU

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)