RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prije zapošljavanja novih osoba u poduzeću uputno je provesti intervju. To nije nimalo jednostavan posao i traži od intervjuista (poduzetnika), osim stručnog znanja u svezi s poslovima osobe koju primamo na posao, još i vladanje vještinom intervjuiranja. Rezultati dobiveni intervjuom redovito su korisni, a najčešće imaju najveći utjecaj na odabir kandidata za prijem na posao. U ovom članku opisani su postupci provođenja intervjua s primjerom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)