RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku obrađuje ulogu rokova u upravnom postupku te važnost instituta povrata u prijašnje stanje, a povezan je s rokovima jer se postupak vraća u onaj stadij u kojem je stranka propustila poduzeti određenu radnju. U članku je dalje obrađeno pod kojim je pretpostavkama povrat dopušten te kakve su pravne posljedice njegova dopuštanja.

1. Uvod
2. Povijest Zakona o opće upravnom postupku u Hrvatskoj
3. Rokovi u upravnom postupku
4. Povrat u prijašnje stanje
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)