RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Razvoj digitalnog tržišta utječe na poslovanje, na trgovinu, na prodaju te na distribuciju proizvoda i usluga koji se sve više obavljaju putem interneta, što je, između ostalog, dovelo do šire primjene vertikalnih sporazuma u online prodaji.
Autorica ovim člankom nastoji prikazati problematiku nove ere vertikalnih sporazuma i vertikalnih ograničenja u online prodaji, izazove u ocjeni takvih vertikalnih ograničenja koja mogu negativno djelovati na tržišno natjecanje i predstavljati povredu prava tržišnog natjecanja. Prikazuju se također novi oblici potencijalnih vertikalnih ograničenja te kako im pristupaju nacionalna tijela država članica EU-a. U drugom dijelu ovoga članka daje se pregled novije, relevantne prakse u EU-u iz predmeta s vertikalnim sporazumima u online prodaji roba i usluga.

1. Uvod
2. Vertikalni sporazumi u pravu tržišnog natjecanja
3. Sporazumi u online distribuciji i trgovini
4. Vertikalna ograničenja i zabranjene odredbe vertikalnih sporazuma u online prodaji i distribuciji
5. Pregled i primjeri aktualne prakse u EU-u
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)