RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Službenom listu Europske unije L 341 od 24. prosinca 2015. godine objavljena je Uredba (EU) 2015/2421 europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog (dalje: Uredba EU 2015/2421) koja će se najvećim dijelom početi primjenjivati 14. srpnja 2017. godine. Stoga autorica u ovom članku analizira novosti koje se uvode u navedene postupke.

1. Uvodne napomene
2. Europski spor male vrijednosti
3. Europski platni nalog
4. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)