RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Službenom listu Europske unije L 341 od 24. prosinca 2015. godine objavljena je Uredba (EU) 2015/2421 europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog (dalje: Uredba EU 2015/2421) koja će se najvećim dijelom početi primjenjivati 14. srpnja 2017. godine. Stoga autorica u ovom članku analizira novosti koje se uvode u navedene postupke.

1. Uvodne napomene
2. Europski spor male vrijednosti
3. Europski platni nalog
4. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)