RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola radi zapošljavanja stranaca za 2016. godinu (dalje: Odluka) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, a ista je objavljena u Nar. nov., br. 39/16. te se primjenjuje od 29. travnja 2016. godine.

1. Uvod
2. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u Republici Hrvatskoj
3. Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
4. Postupak donošenja Odluke o godišnjoj kvoti dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranaca
5. Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
6. Ukupna godišnja kvota odobrenih dozvola za rad i boravak
7. Godišnja kvota za produljenje već izdanih dozvola za rad za zapošljavanje stranaca
8. SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE STRANACA
9. Novo zapošljavanje stranaca po sektorima
10. Produljenje izdanih dozvola

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)