RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Splitu odlučivali su o bitnim pitanjima vezanim uz kolektivne ugovore i prethodno obraćanje poslodavcu – tužbe za utvrđenje.
O svemu tomu detaljnije pišemo u nastavku, kroz prikaz obrazloženja odluka tih sudova, s napomenom da je navedena sudska praksa aktualna i u primjeni Zakona o radu i Zakona o parničnom postupku koji su na snazi.

1. Uvod
2. Kolektivni ugovor i ispunjavanje obveza iz ugovora o djelu
3. Dopuštenost tužbe na utvrđenje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
4. Tužba za utvrđenje nedopuštenosti otkaza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)