RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu, prestaje njezin status mirovinskog osiguranika. On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje. Ako umirovljenik želi i dalje ostvarivati neku djelatnost za koju postoji obveza uspostavljanja statusa mirovinskog osiguranja, isplata mirovine obustavlja se u vremenu obavljanja te djelatnosti i ponovo se isplaćuje nakon prestanka obavljanja te djelatnosti. Međutim, u nekim slučajevima iznimno se dopušta obavljanje djelatnosti ili zapošljavanje umirovljenika kada se isplata mirovine ne obustavlja, što je tema ovoga članka.

1. Uvodne napomene
2. Umirovljenici u radnom odnosu
3. Obavljanje djelatnosti sporednog zanimanja odnosno domaće radinosti
4. Obvezno osiguranje osoba koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje i plaćaju porez na dohodak paušalno
5. Obavljanje posla po ugovoru o djelu i autorskom djelu – drugi dohodak
6. Obavljanje djelatnosti poljoprivrede (OPG)
7. Umirovljenici, iznajmljivači nekretnina i pokretnina
8. Umirovljenici prokuristi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)