RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12. – 93/14.) omogućeno je radniku da zbog neisplate plaće pokrene ovršni postupak nad poslodavcem i to na temelju ovršne isprave odnosno isplatne liste obračuna neisplaćene plaće koja je sastavljena u skladu s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15. i 102/15.) i potvrde Porezne uprave, odnosno na temelju ovršne sudske presude ili nagodbe i potvrde Porezne uprave. Više o tome možete pročitati u nastavku.

1. Uvod
2. Obveze poslodavca u vezi s isplatom plaće radniku
3. Mogućnost radnika da pokrene ovršni postupak nad poslodavcem izravno putem financijske agencije
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)