RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku pojašnjava kako i do kada utvrditi raspored korištenja godišnjeg odmora radnika, kada radniku pripada pravo na puni, a kada na razmjerni dio godišnjeg odmora, na koji način radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, kada poslodavac ima obvezu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor te druga pitanja u vezi s godišnjim odmorom koja se pojavljuju u praksi.

1. Uvod
2. Raspored korištenja godišnjeg odmora
3. Stjecanje prava na godišnji odmor
4. Godišnji odmor za vrijeme otkaznog roka
5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
6. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)