RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovci i druge pravne osobe i fizičke osobe koje u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje djelatnost trgovine mogu obavljati prodaju svojih proizvoda na malo, obvezni su obavljati djelatnost trgovine na način i uz uvjete propisane odredbama Zakona o trgovini i drugih propisa, ovisno o načinu obavljanja trgovine i prodajnom asortimanu, te se pridržavati obveza i zabrana propisanih odredbama Zakona o zaštiti potrošača i drugim zakonima. U nastavku ovog članka dajemo sažeti prikaz najčešće postavljenih pitanja iz područja primjene Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

1. Uvodne napomene
2. Odgovori na pitanja iz područja trgovine
3. Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)