RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Carinski zakonik Unije donesen je 9. listopada 2013. godine, a njegova puna primjena započela 1. svibnja 2016. godine. On je zamijenio odredbe prijašnjih carinskih propisa - Carinskog zakonika Zajednice i Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, koje su se primjenjivale na području Europske unije od 1992. godine. U okviru ovog članka ukratko će biti objašnjeni načini i mogućnosti primjene carinskih postupaka i postupanja u skladu s novim odredbama.

1. Carinsko zakonodavstvo
2. Odluke carinske službe
3. Uvozna carinska deklaracija
4. Definiranje carinskih postupaka u okviru CZU-a
5. Centralizirano carinjenje
6. Završetak započetih postupaka i važenje postojećih odobrenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)