RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
  • Članak:Oporezivanje sezonskih obrta
  • Stranica:138.
  • Autor/i:mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Obavljanje samostalne djelatnosti onako kako to čine obrtničke djelatnosti uobičajeno se provodi poslujući cijelo porezno razdoblje. No, radi manjih troškova i posebnosti obavljanja pojedinih djelatnosti, porezni obveznici (obrtnici) dohodak od samostalne djelatnosti mogu ostvarivati samo određeni dio godine (sezonski). Sezonski obrti mogu se oporezivati na temelju poslovnih knjiga ili paušalno. O tome pišemo u nastavku.

1. Djelatnosti koje je dopušteno obavljati sezonski
2. Utvrđivanje dohotka u sezonskom obrtu – oporezivanje putem poslovnih knjiga
3. Sezonski obrti – obveznici poreza na dodanu vrijednost
4. Paušalno oporezivanje sezonskih obrtnika
5. Fiskalizacija i sezonsko obavljanje djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)