RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kao i svi poslovni subjekti, tako i oni koji primjenjuju neprofitno računovodstvo, moraju čuvati poslovnu dokumentaciju u rokovima koji su propisani raznovrsnim propisima. S obzirom na to da te organizacije imaju posebitosti svoga poslovanja, one se odgovarajuće postavljaju i u sustav arhivskih propisa kojima se uređuje čuvanje i izlučivanje njihove poslovne dokumentacije koja ima obilježja i računovodstvene dokumentacije.

1. Uvod
2. Pravni okvir zaštite arhivskoga gradiva
3. Obveze pravnih osoba u skladu s propisima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)