RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prije donošenja odluke o uništenju računovodstvene dokumentacije (knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i izvještaja) potrebno je sagledati sve propise koji uređuju rokove do kojih se poslovna dokumentacija mora čuvati. Ti se rokovi često ne moraju podudarati s računovodstvenim rokovima pa stoga dokumentaciju treba čuvati do roka koji je najdulji u ikojem propisu. Potporu u pravilnom odabiru računovodstvene dokumentacije za uništenje svakako mogu pružiti nadležni arhivi. O arhivskome motrištu ove teme pisano je u posebnom članku ovog broja časopisa.

1. Uvod
2. Računovodstvena dokumentacija
3. Čuvanje računovodstvene dokumentacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)