RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva pojašnjavaju knjiženja prodaje dugotrajne nefinancijske imovine i ugovora o djelu. Pri prodaji dugotrajne nefinancijske imovine koja ima knjigovodstvenu vrijednost, za knjigovodstvenu vrijednost tereti se rashod ili se terete izvori vlasništva, prema tome kako se knjižila nabava prodane dugotrajne nefinancijske imovine. Pravni temelj ugovornog odnosa u vezi s izvršenjem aktivnosti koja je predmet tog odnosa ne određuje prirodnu vrstu rashoda, već je određuje sama priroda rashoda prema ponuđenim računima u propisanom računskom planu za neprofitno računovodstvo.

1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
2. Ugovor o djelu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)