RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nisu samo računovodstveni propisi oni kojima se uređuje čuvanje računovodstvene dokumentacije nego je to i niz drugih propisa među kojima se ističu propisi koji uređuje područje arhiviranja građe. U ovom se članku promatraju rokovi čuvanja poslovne dokumentacije s motrišta arhivskih propisa.
U zasebnom članku u ovom broju časopisa obrađena je ova tema s računovodstvenog motrišta.

1. Uvod
2. Zakon o arhivskome gradivu i arhivima
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)