RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
  • Članak:Primitak u naravi i ispravak knjiženja
  • Stranica:62.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

U ovom su praktikumu knjižena dva poslovna događaja: primitak u naravi te ispravak pogrešnog knjiženja. Ako stvarni isporučitelj odobri popust pri nabavi stvari koje će se dijeliti kao primitak u naravi, prijeporno je ostvaruje li se primitak u naravi u vrijednosti koja uključuje odobrenje. Postupak ispravka pogrešnih knjiženja iz prethodnih razdoblja nije izrijekom propisan. Pri tome treba uzeti u obzir različit pristup tim ispravcima u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima.

1. Primitak u naravi
2. Ispravak pogrešnog knjiženja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)