RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RRiF-u br. 5/16. pisali smo o tome kako pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu mala i srednja društva više ne iskazuju izvanredne prihode, već se oni smatraju ostalim poslovnim prihodima te smo dali primjere ostalih poslovnih prihoda koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. U ovome članku autorica daje primjere računovodstvenog praćenja rashoda koji se jednako kao i prihodi više ne mogu iskazivati kao izvanredni rashodi nego ostali poslovni rashodi. To su, primjerice, rashodi od prodaje bitnog dijela dugotrajne imovine društva, prirodnih katastrofa koje su prouzročile nastanak velike štete na dugotrajnoj imovini i slični rashodi.

1. Uvod
2. Zahtjevi novog HSFI-ja 16
3. Ostali rashodi od prodaje dugotrajne imovine
4. Ostali rashodi od otpisa dugotrajne imovine
5. Ostali rashodi od izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na imovini
6. Ostali rashodi od procjene biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)