RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
  • Članak:Pečat - uvodnik
  • Stranica:19.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)