RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja. Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, skraćenog naziva EKZO. odnosno European Health Insurance Card (EHIC).
  • Pravo na zaštitu osobnih podataka. Pravno na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih ljudskih prava. Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez pristanka ispitanika, osobni se podatci mogu prikupljati, obrađivati i njima se koristiti samo uz uvjete određene zakonom.
  • Naknada troškova prijevoza s posla i na posao i ovrha. Kako naknada prijevoza s posla i na posao nije plaća, naknada plaće, niti primitak koji ima karakter plaće, ista ne spada u režim ovrhe na plaći, a prema samom zakonu moguće ju je uplatiti na zaštićeni račun radnika (primatelja te naknade)
  • Evidencija radnog vremena ustupljenog radnika. Evidenciju radnog vremena za ustupljene radnike putem agencije za privremeno zapošljavanje vodi poslodavac i za takve radnike, ako je ugovorom o ustupanju preuzeo tu obvezu.
  • Ponuda za sklapanje ugovora kao pravni posao. Kada ponuda za sklapanje ugovora stigne ponuđeniku, smatra se jednostranim pravnim poslom.
  • Prijeboj (kompenzacija). Prebiti (kompenzirati) mogu se novčane tražbine i kada su izražene u različitim valutama jer se smatra da su sve novčane tražbine istovrsne.
  • Prijenos ugovora. Prijenos ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima bitno se razlikuje od prenošenja ugovora o radu na novoga poslodavca.
  • Stečena prava. Takozvana stečena prava relativno su zaštićena, a apsolutno su zaštićena od retroaktivne primjene pojedinih zakonskih odredaba.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)