RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Projektantski nadzor građenja
  • Evidentiranje u katastru zgrada za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju
  • Postupanje po donošenju rješenja o obustavi u postupku ozakonjenja
  • Izvođenje radova zatvaranja balkona
  • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, dostava elaborata prostornih planova izrađenih u skladu s pravnim pravilima Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  • Visina građevine i ukupna visina građevine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)