RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

  • Porez na dodanu vrijednost
  • Porez na dodanu vrijednost na potpore proizvođača jabuka za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
  • Usluge geodetskog pregleda vertikalnosti silosa
  • Prijenos porezne obveze u poslovanju s otpadom
  • Pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće
  • Poslovna suradnja stranog poreznog obveznika s hrvatskim PDV identifikacijskim brojem i tuzemnog društva

II. Porez na promet nekretnina

  • Primjena čl. 9. st. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina

III. Porez na dohodak

  • Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  • Reguliranje statusa rezidentnosti sukladno čl. 4. Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

IV. Porez na dobitak

  • Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)