RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako je početkom rujna, odnosno 1. rujna 2015. godine, stupio na snagu novi Stečajni zakon, kojim se u naš pravni sustav unose određene promijene, autorica će u ovom članku obraditi novosti vezane uz jedno od tijela stečajnog postupka, točnije stečajnog upravitelja. S obzirom na to da je jedan od najvažnijih preduvjeta za uspješnu i brzu provedbu stečajnog postupka stručan i sposoban stečajni upravitelj, upravo se nova zakonska rješenja u velikoj mjeri i odnose poglavito na stečajne upravitelje. Nadalje, u članku će se razraditi pitanja poput pravnog položaj stečajnog upravitelja, a osobito će se obraditi promjene vezane uz imenovanje stečajnih upravitelja, pravila o izboru stečajnih upravitelja, listama stečajnih upravitelja te stručnom ispitu i obuci za stečajne upravitelje.

1. Uvod
2. Stečajni upravitelj
3. Izbor i imenovanje stečajnog upravitelja metodom slučajnog odabira
4. Ovlasti i dužnosti stečajnog upravitelja
5. Odgovornosti stečajnog upravitelja
6. Nagrada za rad i naknada troškova
7. Razrješenje stečajnog upravitelja
8. Završni račun
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)