RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine Uredbu o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 122/15., dalje: Uredba) na temelju čl. 211.a Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15., dalje: OPZ), o čemu više u nastavku ovoga članka.

1. Uvod
2. Porezni dug
3. Nadležnost i savjetodavno vijeće
4. Postupak odlučivanja o pravima iz porezno-dužničkog odnosa u predstečajnom i stečajnom postupku
5. Pregovori s dužnikom prije pokretanja predstečajnog postupka
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)