RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovorna kazna bitan je čimbenik obveznog prava koji se u praksi razmjerno često pojavljuje, posebice glede određenih vrsta ugovora (napose kod ugovora o građenju). U nas su zakonska pravila o ugovornoj kazni razmjerno stabilna kroz gotovo četiri desetljeća (tek uz manje promjene) pa vezano za pojedina pitanja u relevantnoj sudskoj praksi već postoje jasno oblikovana i aktualno primjenjiva shvaćanja.
U ovom se članku donosi prikaz ugovorne kazne s obzirom na normativna rješenja u ZOO-u iz 1978. godine te pozitivnog ZOO-a s osvrtom na pripadnu sudsku praksu s obzirom na pojedina zakonska rješenja. Pruža se i osvrt na Posebne uzance u građenju, uz usporedbu njihovih rješenja glede ugovorne kazne s pravilima u ZOO-u te na radnopravnu materiju zabrane natjecanja radnika s poslodavcem gdje se također može ugovoriti.

1. Uvodne napomene i pravni izvori
2. Strogost (kogentnost) normi kojima se u ZOO-u uređuju opća pravila ugovorne kazne
3. Način, visina i oblik određivanja ugovorne kazne
4. Pravna sudbina sporazuma o ugovornoj kazni
5. Vjerovnikova prava
6. Smanjenje ugovorne kazne
7. Ugovorna kazna, stvarno pretrpljena šteta i naknada štete
8. Zakonom određena naknada i ugovorna kazna
9. Što se postiže ugovornom kaznom
10. Ugovorna kazna i zatezne zakonske kamate
11. Ugovorna kazna kod ugovora o građenju prema Posebnim uzancama u građenju
12. Ugovorna kazna u radnom pravu – kod ugovorne zabrane natjecanja radnika s poslodavcem
13. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)