RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prvome dijelu ovoga članka prikazane su osnovne koncepcije međunarodnoga poreznog prava koje je nužno poznavati prilikom poduzimanja aktivnosti poreznog planiranja, napose planiranja vezanog za multinacionalne korporacije, te su pojmovno određena sljedeća načela: načelo zasebnog subjekta, načelo povezanosti, koncepcija fiskalne rezidentnosti, koncepcija stalne poslovne jedinice te načelo neovisnosti. Pojašnjen je i pojam međunarodnoga poreznog planiranja te su prikazani njegovi osnovni oblici.
U ovome drugom dijelu članka autor istražuje osnovne tehnike poreznog planiranja kojima se služe spomenute korporacije kako bi postigle porezno optimalan tretman aktivnosti vezanih za iskorištavanje različitih oblika nematerijalne imovine. Početno se pojašnjava pojam nematerijalne imovine, osobito iz perspektive prava poreza na dobitak, zatim različite tehnike poreznog planiranja vezanog za nematerijalnu imovinu, koje su podijeljene u tri osnovne skupine, ovisno o trenutku njihove primjene. Nakon toga se prikazuje porezna strategija Googlea koja se zasniva na spoju prethodno opisanih tehnika poreznog planiranja.

4. Uloga nematerijalne imovine u međunarodnom poreznom planiranju multinacionalnih korporacija
5. Prikaz porezne strategije Googlea: premještanje dobitka unutar grupe postizanjem porezno-optimalnog tretmana nematerijalne imovine
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)