RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku problematizira pojam i značenje instituta obvezujućih mišljenja kao dijela poreznih sustava i poreznih postupovnih pravila. Prikazuju se opća obilježja akta čije je donošenje u nadležnosti porezne vlasti, a kojemu je cilj pridonijeti predvidljivosti primjene normi poreznog prava. Poredbeno pravna iskustava koristan su pokazatelj već stvorenih praksa te daju uvid u stvarne i očekivane učinke primjene instituta obvezujućih mišljenja. Hrvatsko porezno pravo dobilo je navedeni institut novelom Općega poreznog zakona u 2015. godini, nakon prethodna neuspjela pokušaja iz 2009. godine.
Obvezujuća su mišljenja institut suvremenih poreznih sustava koji je usmjeren zaštiti prava poreznih obveznika i ostvarenju potrebne predvidivost postupanja poreznih tijela pa time i pravne sigurnosti. Istodobno, primjećuje se da se obvezujućim mišljenjima pridaju i druge zadaće.

1. Uvodno razmatranje
2. O pojmu obvezujućih poreznih mišljenja
3. Poredbenopravna rješenja poreznih obvezujućih mišljenja
4. Obvezujuća mišljenja u hrvatskom poreznom sustavu
5. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)