RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Iako je jedan od izvora radnog prava za državne službenika i namještenika kolektivni ugovor, on se u mnogim svojim odredbama na primjenjuje jer su prava koja su njime ugovorena ograničena raznim drugim aktima u svoti ili u svojoj ukupnosti. U ovom se članku daje pregled materijalnih prava.

1. Uvod
2. Pregled materijalnih prava za dsn
3. Temeljni kriteriji pri određivanju prava na naknadu troškova prijevoza na posao i povratka s posla
4. Bitne informacije i pretpostavke pri utvrđivanja prava na naknadu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)