RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Na službenike i namještenike u javnim službama pri ostvarivanju nekih materijalnih prava primjenjuje se odgovarajući kolektivni ugovor. S obzirom na to da se neka prava koja su tim ugovorom izvorno ugovorena ne izvršavaju na temelju drugih akata, ovim se člankom daje njihov pregled. U okviru ovog pregleda daju se i prava koja se trenutačno ne primjenjuju stoga što ona imaju vremensko ograničenje.

1. Uvod
2. Pregled materijalnih prava za SNJS

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)