RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Nije upitno pravo državnih službenika i namještenika na korištenje godišnjeg odmora, već je ono u nekim okolnostima različito u odnosu na sektor kojemu je to pravo uređeno samo Zakonom o radu.
     O uređenju toga prava u kolektivnom ugovoru, s osvrtom na nekoliko tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene toga kolektivnog ugovora, piše se u ovom članku.

1. Uvodno
2. Godišnji odmor državnih službenika i namještenika prema njihovom Kolektivnom ugovoru
3. Naknada plaće i druge naknade u vezi s godišnjim odmorom
4. Pravo na regres

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)