RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     U pogledu detaljnijeg uređenja korištenja godišnjeg odmora u području javnih službi, potrebno je uz opći propis iz radnog prava uvažavati odredbe „zajedničkoga“ kolektivnog ugovora te odgovarajućega kolektivnog ugovora kojim je detaljnije uređeno odgovarajuće područje javnih službi.
     U ovom se članku objašnjava i daje pregled prava tih službenika i namještenika za svaku od posebnih skupina koje uz zajednički kolektivni ugovor imaju i svoj granski kolektivni ugovor.

1. Uvodno
2. Godišnji odmor javnih službenika i namještenika prema TKU-u
3. Godišnji odmor prema granskim kolektivnim ugovorima
4. Pravo na regres

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)