RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Referendum je oblik neposredne demokracije, tj. oblik neposrednog sudjelovanja građana u obavljanju državne, odnosno lokalne vlasti i donošenju odluka. Putem referenduma građani se izjašnjavaju (neposredno i tajno) jesu li za ili protiv određenog zakona, akta, političke ili druge odluke koje su već donesene ili se planira njihovo donošenje.
     Ostalim oblicima osobnog sudjelovanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave pripadaju: savjetodavni referendum, zborovi građana i predstavke građana.
     Slijedom navedenoga, u ovom je čl. riječ o bitnim pitanjima koja se odnose na lokalni referendum i druge oblike neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju.

1. Uvod
2. Državni referendum
3. Lokalni referendum
4. Prikupljanje potpisa za lokalni referendum – izjašnjavanje birača
5. Zakonitost referendumskog pitanja i provjera potpisa birača
6. Raspisivanje lokalnog referenduma
7. Tijela za provedbu i provedba lokalnog referenduma
8. Odluka na lokalnom referendumu
9. Troškovi za provedbu lokalnog referenduma
10. Zaštita referenduma
11. Ostali oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
12. Referendum za opoziv izvršnog tijela

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)