RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Nepodudarnost istodobnog obnašanja funkcija u predstavničkoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti te službeničkih funkcija u upravi predstavlja sredstvo koje osigurava ostvarivanje načela diobe vlasti. To načelo koje se oživotvorilo u institutu nespojivosti, jednako vrijedi i na državnoj i na lokalnoj razini. U ovom će se članku prikazati primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini – u odnosu na predstavničko i izvršno tijelo. Uz prethodni prikaz početka mandata i stupanja na dužnost osoba izabranih na lokalnim izborima te navođenje nespojivih dužnosti za te osobe, u nastavku će se kroz praktična pitanja nastojati odgovoriti u kojim situacijama postoji, a u kojima ne postoji nespojivost.

1. Uvod
2. Zabrana kandidiranja
3. Nespojive dužnosti člana predstavničkog tijela
4. Nespojive dužnosti izvršnog tijela
5. Postupanje u slučaju nespojivosti
6. Pitanja iz prakse i odgovori

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)