RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     U ovom se članku govori o osnovnim značajkama instituta poslovne tajne u okvirima Zakona o javnoj nabavi, s osvrtom na razlike između značenja poslovne tajne, profesionalne tajne i klasificiranih podataka. Kroz pregled rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, navedeni su primjeri iz novije prakse na temu označavanja podataka u ponudama poslovnom tajnom.

1. Uvod
2. Zakon o tajnosti podataka
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka
4. Opći akt pravne osobe o poslovnoj tajni
5. Povreda čuvanja poslovne tajne
6. Zakon o javnoj nabavi
7. Uvid u ponude drugih ponuditelja
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)