RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Pravnu zaštitu u sustavu javne nabave mogu pružiti za to ovlaštene osobe. U ovom se pregledu daje niz rješidbi iz postupka pravne zaštite pri provedbi postupaka javne nabave koje su dali Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i upravni sudovi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)