RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2016
  • Članak:Raspodjela poreza na dohodak
  • Stranica:14.
  • Autor/i:Nevenka Brkić, dipl. oec.

Sažetak:

     Prema posebnom zakonu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, porez na dohodak raspodjeljuje se na odgovarajući način. No, ta raspodjela ima nekoliko koraka koji usložnjavaju praćenje njezine provedbe. Uz to, pristup toj raspodjeli bio je i predmet mnogih promjena u navedenom Zakonu. Ovim se člankom daje pregled povijesnih i trenutačnih prava osoba koje imaju pravo pristupa porezu na dohodak.

1. Uvod
2. Zadnje dvije izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Osnovna raspodjela prihoda od poreza na dohodak propisana Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Dodatni udio u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije
5. Raspodjela poreza na dohodak na području Grada Zagreba
6. Raspodjela prihoda od poreza na dohodak na području općine odnosno grada koji imaju status potpomognutog područja
7. Raspodjela poreza na dohodak na području općine odnosno grada koji, prema posebnim propisima, imaju status brdsko-planinskog područja i čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75 % i 125 % prosjeka Republike Hrvatske
8. Raspodjela poreza na dohodak na području općine, odnosno grada na otoku
9. Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstvima od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
10. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)