RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Nakon razdoblja privremenog financiranja za 2016. godinu, donesen je Držani proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i njemu pripadajući zakon o izvršavanju.
     U ovom se članku daju neke potankosti pri izvršavanju državnog proračuna za 2016. godinu s posebnim naglaskom na razlikovne odredbe u odnosu ne prethodno vrijedeći istovrsni propis.

1. Uvod
2. Osiguranje sredstava za 2016. godinu preraspodjelama, iz proračunske zalihe, prijenosima iz prethodne godine,
3. Plaćanje predujmom
4. Višegodišnje zaduživanje
5. Povrati u državni proračun i iz državnog proračuna
6. Ograničenja za zaduživanje i kriteriji za pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
7. Materijalna i ostala prava
8. Korištenje namjenskim i vlastitim prihodima
9. Uplata dobitka trgovačkih društava u državni proračun

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)