RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Javni prihodi naplaćuju se na računima koji se u Narodnim novinama objavljuju svake godine. Na nalozima za plaćanje upisuju se i odgovarajuće brojčane oznake u pozivu na broj platitelja.
     Radi ispravnog razvrstavanja prihoda koji su u okviru ovih računa prihodi državnog proračuna, uz brojčane oznake Ministarstvo financija pridružuje još dodatna obilježja koja se ne upisuju u te naloge. Bez tih obilježja gotovo da je nemoguće razvrstavanje državnih prihoda. Pri tome se osobita pozornost mora posvetiti obilježju izvora financiranja kao jedne od bitnih klasifikacija koja u biti određuje namjenu njihova trošenja. Stoga se i objavljuju vezne tablice u kojima su objedinjeni podatci koji su razvrstani prema devet kriterija.

1. Uvod
2. Evidencija o naplaćenim prihodima i rasporedu zajedničkih prihoda
3. Vezne tablice
4. Vezne tablice za „EV“ naloge
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)