RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prethodnom je broju bilo govora o tome što je porez po odbitku, njegovoj biti te o načinu ustezanja i ubiranja, a u nastavku ovoga članka će biti govora o pretpostavljenim slučajevima plaćanja određenih naknada inozemnim društvima za koje je potrebno obračunati i ustegnuti porez po odbitku. Pretpostavit ćemo slučajeve kada je sklopljen i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i kada ugovora nema odnosno kada se primjenjuje domaći propis.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)