RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Poništenje ugovora (čl. 112. ZOO-a/91)
  • Pobojni ugovori imaju pravne učinke i obvezuju ugovorne strane sve dok se konstitutivnom odlukom suda ne ponište
 • Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (čl. 133. ZOO-a/91)
  • Kad se steknu pretpostavke za raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti, ugovorna strana ne može sama raskinuti ugovor, nego podnosi tužbu sudu koji donosi odluku o osnovanosti zahtjeva
 • Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (174. ZOO-a/91)
  • Motorno vozilo u uporabi smatra se opasnom stvari
 • Prekid zastarijevanja – priznanje duga (čl. 387. ZOO-a/91)
  • Plaćanje dijela duga učinjeno drugoj pravnoj osobi, a ne vjerovniku, nema učinak priznanja duga
 • Kupoprodaja s pravom prvopuka (čl. 532. ZOO-a/91)
  • Prodavatelj koji ima pravo prvokupa glede prodane stvari može zahtjev za poništenje kupoprodaje stvari trećemu ostvariti u roku od šest mjeseci od dana kada je saznao za ovu kupoprodaju

Radno pravo

 • Prestanak ugovora o radu (čl. 107. ZR-a/95)
  • Brisanje poslovnih dokumenata poslodavca sa računala, te pozivanje na poslovni sastanak uz konzumaciju droge opravdani je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 113. ZR-a/95)
  • Odluku o redovitom otkazu ugovora o radu ovlašten je donijeti samo poslodavac
 • Obveza savjetovanja prije donošenja odluke (čl. 149. ZR-a/09)
  • Radničko vijeće nema opće priznatu stranačku sposobnost, već samo ako se radi o propisanim ovlaštenjima i obvezama radničkog vijeća
 • Stranke kolektivnog ugovora (čl. 185. ZR-a/95)
  • Kolektivni ugovor obvezuje poslodavca ako ga je sam sklopio ili mu je pristupio
 • Zaštita sindikalnih povjerenika (čl. 249. ZR-a/09)
  • Pravi smisao propisivanja zakonske odredbe da se sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja dužnosti može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost sindikata je u tome da se povjereniku u odnosu na poslodavca omogući zaštita od šikanoznog postupanja poslodavca

Pravo trgovačkih društava

 • Nedjeljivost dionice (čl. 163. ZTD-a)
  • Nedjeljivost dionice ne isključuje mogućnost da ovlaštenik obveznopravnim poslom ustupi nekome pravo na dividendu
 • Sudsko ispitivanje primjerenosti otpremnine (čl. 300.k ZTD-a)
  • Ako iznos otpremnine nije primjeren, odredit će da ga na zahtjev manjinskog dioničara nadležni trgovački sud u izvanparničnom postupku
 • Pobijanje odluke Glavne skupštine (čl. 360. ZTD-a)
  • Tužba radi utvrđenja ništetnosti kao i tužba za pobijanje odluke glavne skupštine moraju sadržavati (identični) tužbeni zahtjev da sud utvrdi ništetnom određenu odluku glavne skupštine
 • Ovlaštenje za pobijanje odluke Glavne skupštine (čl. 362. ZTD-a)
  • Subjektivno pravo pobijati odluke glavne skupštine dano je samo zakonom propisanim osobama na različitim osnovama
 • Tužba za pobijanje odluke Glavne skupštene (čl. 363. ZTD-a)
  • Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine može se podići samo protiv onoga dioničkog društva čija je glavna skupština donijela odluku

Ovršni postupak

 • Potvrda o ovršnosti (čl. 36. OZ-a)
  • Zakonske odredbe o potvrdi o ovršnosti treba tumačiti tako da sud u konkretnom slučaju ima valjan dokaz o postojanju pravomoćne i ovršne odluke o tražbini koja se traži ovršiti
 • Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (čl. 58. OZ-a)
  • Razlozi pobijanja mogu biti opisno istaknuti u sadržaju konkretnog prigovora
 • Obustava ovrhe (čl. 67. OZ-a)
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)