RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Porezni tretman prefakturiranja troškova osiguranja
 • Odustajanje od oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • Povremene financijske transakcije
 • Arbitražni postupak – namirenje troškova
 • Porezni tretman usluge izrade dokumentacije u provoznom postupku
 • Naknada za formiranje i razvoj igrača
 • Obveza plaćanja poreza na promet kod prijenosa plinske mreže bez naknade s trgovačkog društva na društvo kći
 • Kiruški konac – primjena ispravne stope PDV-a
 • Porezni tretman usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta
 • Uputa o postupanju – Obrazac PPO

1. Lista „Nepodnositelji PPO“
2. Lista „Odstupanja PDV i PPO“
3. Lista „Primatelj nije u sustavu PDV-a“

 • Doniranje hrane – izdavanje otpremnice

II. Porez na promet nekretnina

 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po čl. 13. st. 1.
 • Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina – sudska odluka, bračna stečevina

III. Porez na dohodak

 • Obrada prijave poreza na dohodak za preminulog poreznog obveznika
 • Pravo na isplatu dnevnice u tuzemstvu i inozemstvu
 • Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje obrtnika isplaćene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu

IV. Porez na dobitak

 • Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba

VI. Doprinosi za obvezna osiguranja

 • Isplata dnevnica – ograničenje službenog puta na 30 dana, plaćanje doprinosa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)