RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku kroz četiri predmeta analizira Zahtjeve za prethodnom odlukom Suda Europske unije (dalje: Suda EU) koji se odnose na odgovornost Helenske Republike (grčke države) za pravne akte javne prirode acta Iure imperii.

1. Uvod
2. Postupak pred nacionalnim sudom
3. Prethodna pitanja postavljena sudu EU-a
4. Odgovori suda EU-a na postavljene upite
5. Stajalište Europske komisije
6. Pravorijek Suda EU-a
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)