RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obrtnici su samostalni osiguranici te na temelju rješenja podmiruju doprinose, a od 1. siječnja 2016. godine o tome trebaju izvijestiti Poreznu upravu na obrascu JOPPD. Osnovice za obračun doprinosa su različite, ovisno o načinu oporezivanja, o čemu pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Mirovinsko osiguranje obrtnika
3. Obveze koje proizlaze iz statusa osiguranika - obrtnika u skladu s odredbama ZD-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)