RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 3/16., objavili smo prvi dio članka o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku kroz pregled prakse Visokoga upravnog suda RH. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom navedene aktualne tematike prikazom predmetne prakse te razmatramo što se smatra razumnim rokom i način ustupa predmeta radi postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova.

1. Što se smatra razumnim rokom
2. Ustup predmeta radi postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)