RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
  • Članak:Porezno savjetništvo i u Hrvatskoj
  • Stranica:83.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
    Maja GREGURIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Zakon o poreznom savjetništvu stupio je na snagu 28. prosinca 2000. a objavljen je u Narodnim novinama, br. 127/2000. Osobitost ovog događaja temelji se na činjenici da se prvi put u nas u okviru jednog zakona uređuje materija poreznog savjetovanja kao neovisnog i samostalnog zanimanja. Zakon je u formalnoj primjeni od 1. siječnja 2001., no stvarna primjena započet će kad prvi porezni savjetnici počnu s radom. Prije toga treba biti otvoren proces stjecanja zvanja poreznog savjetnika, a to sve ovisi o tome kada će ministar financija donijeti pravilnik kojim će se omogućiti postupak stjecanja tog zvanja. Uz status poreznih savjetnika vezano je i osnivanje, položaj i djelatnost Hrvatske komore poreznih savjetnika. Ovo zvanje od iznimnog je interesa za računovo đe, revizore i pravnike, pa u ovom članku želimo prikazati neke aspekte ove nove profesije u nas.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)